Get Adobe Flash player


Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl

Depozyty 3m
Money.pl - Kliknij po wicej
2023-01-27
WIBID 3M 6,74 -0,15%
WIBOR 3M 6,94 -0,14%
WIBOR 1M 6,89 +0,00%
EURIBOR 3M 2,49 +0,97%
EURIBOR 1M 2,13 +2,55%
Wspierane przez Money.pl

Gieda
Money.pl - Kliknij po wicej
GPW (2023-01-27 18:58)
WIG Informujemy, i w zwizku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostpne s bezporednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl

Doradztwo prawne

W sekcji doradztwo prawne chcielibyśmy umożliwić Państwu sięgniecie po rozwiązania tak często potrzebne w codziennym życiu. Należy mieć świadomość, iż poradnictwo prawne nie jest zarezerwowane jedynie dla spraw karnych czy tych z pierwszych stron gazet. W wielu sytuacjach z jakimi zmagamy się wszyscy na co dzień, pomoc kogoś kto spojrzy na sprawę z innej strony, podpowie jakie mamy prawne możliwości działania, sporządzi za nas dokumenty mogłaby się okazać nieoceniona. Nie należy się też wstydzić niewiedzy. Zawsze warto zadać pytanie, choćby wydawało się, że dotyczy błahostki – a może się okazać, że wiele dzięki temu zyskamy. Prawo jest bardzo szeroką dziedziną, stąd nie sposób wiedzieć wszystkiego na każdy temat. Dlatego też współpracujemy z innymi biurami i  kancelariami. Dzięki temu jesteśmy w stanie rzetelnie obsłużyć naszego klienta.

Pozostaje jeszcze inna kwestia, a mianowicie finansowa. Usługi prawne kojarzą się zazwyczaj z wysokimi kosztami. Nie zawsze tak  musi być. O tym jednak muszą się Państwo przekonać sami poprzez kontakt z naszą firmą.

Poniżej przedstawiamy przykładowe sytuacje, które większość z nas napotyka.

Korespondencja, w której firma, kancelaria lub osoba prywatna domaga się od Państwa pieniędzy.

Tak wielu z nas dostaje systematycznie korespondencję od różnego rodzaju firm windykacyjnych domagających się od nas pieniędzy. Pozwólcie Państwo nam właśnie ocenić zasadność tych żądań, a my zaproponujemy możliwe ścieżki obrony i sporządzimy odpowiednie dokumenty. Praktyka wykazuje, iż od większości tego typu problemów można się stosunkowo szybko uwolnić.

 

Sporządzanie dokumentów.

Zdarza się, iż dostajemy pismo z urzędu gminy, ZUS, Urzędu Skarbowego lub innej instytucji i nie jesteśmy pewni o co dokładnie chodzi. Proszę się temu nie dziwić. Raz, że tam też pracują tylko ludzie, dwa bywa i tak, że pismo celowo jest sporządzone w taki sposób, aby ktoś nie obyty z biurokracją czy prawem nie do końca wiedział jaki jest jego przekaz. Tu zaczyna się nasza rola. Pomożemy Państwu niejako odkodować znaczenie korespondencji, a następnie, jeśli będzie to konieczne wystosujemy odpowiedź.

W odwrotnej sytuacji, kiedy to Państwo będziecie chcieli nawiązać korespondencję z jakąkolwiek instytucją, napisać lub sprawdzić pozew do sądu, umowę itp. również pozostajemy do dyspozycji.

 

Pomoc w odzyskaniu należnych pieniędzy.

Dla firm.

Jeżeli wykonali Państwo usługę dla firmy, dostarczyliście towar, wspólnik wyprowadził pieniądze z firmy lub przydarzyła się inna sytuacja, z której wynika, że nie otrzymali Państwo należnych pieniędzy – możemy zaoferować naszą pomoc.

 

Dla osób prywatnych.

Pracowaliście Państwo w zakładzie, który nie wypłacił należnego wynagrodzenia lub jest osoba, która nie chcę się z Państwem rozliczyć? Spróbujemy znaleźć rozwiązanie.

Ubezpieczyciel nie chce wypłacić należnych pieniędzy z tytułu szkody OC lub AC.

To jest prawdopodobnie jeden z najczęstszych scenariuszy z jakim mamy do czynienia w momencie kiedy doszło do szkody nie z naszej winy i chcemy ją zlikwidować z OC sprawcy wypadku lub kolizji bądź kiedy pragniemy uzyskać środki na naprawę naszego pojazdu z tytułu opłacanej przez nas składki na ubezpieczenie Autocasco.

Nie należy się poddawać i darować ubezpieczycielowi naszych pieniędzy. Firma ubezpieczeniowa zrobi wszystko, żeby nas zniechęcić do dochodzenia roszczeń. W tym celu będzie z nami wymieniać niekończącą się korespondencję, unikać rzeczowych odpowiedzi na stawiane jej pytania, powoływać się na najmniejsze drobiazgi, często wręcz absurdalne, przekierowywać nas do kolejnych działów swojej rozbudowanej administracji. Firmy ubezpieczeniowe są w tym tak znakomite, że najczęściej osiągają swój cel, a my pozostajemy z uszkodzonym pojazdem, który często naprawiamy z własnych środków nie mając już sił na kolejne próby uzyskania należnego odszkodowania.

Niekiedy, ubezpieczyciel, jeżeli już naprawdę brak mu argumentów, uzna swoją odpowiedzialność, lecz to co w tym momencie prawie zawsze robi to zaniżenie należnego nam odszkodowania. To, że firma ubezpieczeniowa przysłała swojego pracownika, aby oszacował szkody – wcale nie oznacza, że musimy się zgodzić z ich kosztorysem naprawy. Nawet, jeżeli go przyjęliśmy do wiadomości i stoi przed nami wizja dopłaty do naprawy z własnej kieszeni  - nie wszystko stracone. My, w Państwa imieniu upomnimy się o resztę pieniędzy.

Sprawy sądowe.

Jak wyżej wspomniano, możemy wyręczyć Państwa w przeprowadzeniu sprawy sądowej od początku do końca. Będziemy Państwa bronić, jeśli zostaniecie pozwani lub będziemy występować w Waszym imieniu, jako pełnomocnicy, jeśli to Wy będziecie mieli życzenie założyć komuś sprawę.

 

 

Reklamacje.

Czy zdarzyło się już Państwu, iż zakupiony sprzęt, towar uległ awarii lub usługa, za którą Państwo zapłacili  nie spełniła oczekiwań lub zwyczajnie była przeprowadzona nierzetelnie? Zapewne tak. Mamy wtedy możliwość skorzystania z gwarancji, rękojmi lub innych środków. Udajemy się do sprzedawcy lub usługodawcy i przedstawiamy nasze roszczenia. W tym momencie zazwyczaj zaczynają się problemy, ponieważ druga strona robi wszystko, żeby tylko zniechęcić nas do działania, abyśmy następnie zrezygnowali z naszych roszczeń. Bywa i tak, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju wrogością. I tu po raz kolejny zaczyna się nasza rola. Wystąpimy w Państwa imieniu nie tylko na piśmie, ale również udamy się do Państwa sprzedawcy. Spróbujemy uzyskać bezpłatną naprawę, wymianę lub zwrot pieniędzy.

 

Zakup/sprzedaż nieruchomości.

Planujecie Państwo zakupić lub sprzedać nieruchomość? Pomożemy Wam przy umowie przedwstępnej, ponieważ nie zawsze trzeba ją sporządzać u notariusza. Sprawdzimy stan prawny nieruchomości pod kątem ewentualnych zabezpieczeń lub roszczeń osób trzecich, jakie mogą ją obciążać. Możemy też sprawdzić czy ewentualny kupujący (za jego zgodą) ma wystarczające możliwości finansowe w postaci środków własnych czy też kredytu, aby mógł przystąpić do zakupu, co obu stronom zaoszczędzi czasu i ewentualnych rozczarowań. Pomożemy też w bezpośrednim kontakcie ze sprzedającym/kupującym lub agencją nieruchomości.

 

 

 

Jesteś w BIK?

Wiemy jak Ci pomóc.


Gdy przeszkodą w uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej jest fakt istnienia zapisów w bazie danych BIK S.A., zawierających informacje o zobowiązaniach klientów banków:


oferujemy Państwu pomoc w procedurze usunięcia danych z rejestru prowadzonego przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. Warunkiem który musi być spełniony jest brak zadłużenia.

Usługa jest płatna i taryfikowana indywidualnie w zależności od ilości wpisów w BIK.


Informacje o Biurze Informacji Kredytowej S.A. Biuro Informacji Kredytowej S.A. zostało utworzone przez banki z inicjatywy Związku Banków Polskich. Celem działalności BIK jest prowadzenie bazy danych zawierającej informacje o zobowiązaniach klientów banków. BIK jest instytucją niezależną od banków, która pośredniczy w wymianie informacji pomiędzy użytkownikami systemu. BIK współpracuje z 42 bankami, które są zobowiązane do przekazywania informacji kredytowych o wszystkich swoich klientach. Tak więc BIK gromadzi zarówno dane pozytywne, wskazujące na postępowanie zgodne z warunkami umowy kredytowej zawartej z bankiem, jak i negatywne, wskazujące na nie wywiązywanie się klienta banku z postanowień umowy kredytowej.
W trakcie starań o kredyt lub o usunięcie danych z BIK - warto uzyskać raport BIK.

Udostępnienie raportu o danych osobowych klienta:

Raport STANDARD

1. Należy wypełnić wniosek o udostępnienie Raportu STANDARD, który dostępny jest w BOK lub na stronie internetowej: www.bik.pl.

2. Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście w BOK w Warszawie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30-15.30 lub wysłać listem poleconym na adres:


Biuro Informacji Kredytowej S.A.
Biuro Obsługi Klienta
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa

dopisek: „RAPORT”


3. Raport STANDARD można odebrać bezpośrednio po złożeniu wniosku lub wyznaczony zostanie termin jego odbioru, zgodnie z ustawą nie dłuższy niż 30 dni. Raport STANDARD można otrzymać również listem poleconym na wskazany adres. W tym przypadku do wniosku złożonego w BOK lub wysłanego listem poleconym, powinno zostać dołączone potwierdzenie dokonania opłaty za przesyłkę w wysokości 10,- zł. 


Potwierdzenie powinno zawierać:

  • numer konta, na które dokonano wpłaty,
  • imię i nazwisko,
  • adres zameldowania,
  • w tytule wpłaty: nr PESEL Wnioskodawcy z dopiskiem STANDARD.

 

Na te i wiele innych pytań uzyskacie Państwo odpowiedź dzwoniąc pod nr 506 058 622.